સંપર્ક કરો

તમારા કોઇપણ પ્રશ્ન અથવાતો ફરિયાદ માટે અમને મેઈલ કરવા માટે નીચે દર્શાવેલું ફોર્મ ભરશો. આપનું યોગ્ય ઈમેઈલ એડ્રેસ આપશો જેથી અમને આપનો ઈમેઈલ મળી શકે અને જરૂર લાગે તો અમે આપનો સંપર્ક સાધી શકીએ.

આ ઉપરાંત આપ અમને [email protected] પર પણ અમને ઈમેઈલ કરી શકો છો, આ ઈમેઈલ એડ્રેસનો ઉપયોગ ત્યારેજ કરશો જ્યારે તમારે કોઈ ફેક્ટ ચેકિંગ અથવાતો સમાચાર અંગે કોઈ દાવો કરવો હોય. એડિટરને લગતા કોઇપણ સંપર્ક માટે આપ [email protected] અથવાતો કોઈપણ સૂચન માટે [email protected] પર પણ મેઈલ કરી શકો છો.

જો આપ કોઈ આર્ટીકલ સબમિટ કરવા માંગો છો તો આ જરૂર વાંચશો. કૃપા કરીને આપના આર્ટીકલ ઈમેઈલ દ્વારા સબમિટ કરશો નહીં.

જો આપે અમારા સપોર્ટ પેઈજ દ્વારા તમારા ડિજીટલ કન્ટેન્ટ માટે નાણાની ચુકવણી કરી છે અને તમારી પાસે ઇનવોઇસ, ટેક્સ વગેરેને લગતા કોઈ પ્રશ્નો છે તો તેને તમારી ચુકવણીની વિગતો સાથે [email protected] પર મોકલી આપશો.

જો આપ અમારા ફરિયાદ નિવારણ અધિકારી સુધી પહોંચવા માંગતા હોવ જે 2021ના ભારતના ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી એક્ટના આઈટી નિયમો અંતર્ગત ફરજીયાત છે તો આપ આપનો ઈમેઈલ [email protected] પર મોકલી શકો છો. ઑપઇન્ડિયાના હાલના ફરિયાદ નિવારણ અધિકારી (અંગ્રેજી, હિન્દી અને ગુજરાતી ત્રણેય વેબસાઇટ) નિરવા મહેતા છે.